Untitled Document
Untitled Document
Alapítványról
Supka Magdolna emlék-díjat kaptak:
 • 2018 Cserba György
 • 2017 Szarvas József
 • 2016 Atlasz Gábor
 • 2015 Verebes György
 • 2014 Shah Timor
 • 2014 Shah Gabriella
 • 2013 Sulyok Gabriella
 • 2012 Márkus István
 • 2011 Kugler Flórián
 • 2010 Gaál József
 • 2009 Gulyás János
 • 2008 Sípos Mihály
 • 2007 Wehner Tibor
 • 2006 Bráda Tibor

„SUPKA MAGDOLNA EMLÉKDÍJ”
ALAPÍTÁSA

AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLJAINAK MEGFELELŐEN:
A T-Art Alapítvány Alapító Okiratában rögzített működési céljai között megjelöli, hogy „támogatja
- a művészek, a kritikusok, valamint a különböző művészeti ágak közötti kapcsolatok elmélyítését,
A közönség ízlésformálására irányuló kezdeményezéseket (ismeretterjesztő előadások, kiállítások rendezése, cikkek, tanulmányok publikálása).”

ELŐZMÉNYEK:
E célkitűzések elérésében meghatározó erőt jelentett, hogy azok másfél évtizeden át Dr. Supka Magdolna Széchenyi Díjas művészettörténész szellemi vezetésével valósulhattak meg. A Professzor Asszonnyal való szoros együttműködés a művészek és a kritikusok, azaz a művészettörténészek közötti eredményes szakmai kapcsolatként értékelhető. Kiállítás-megnyitó előadásai és szakmai folyóiratokba, katalógusokba, valamint albumokba készített tanulmányai az ízlésformálásnak és az ismeretterjesztésnek legigényesebb példáit képviselik.

KEZDEMÉNYEZÉS:
Mindezekre tekintettel – Dr. Supka Magdolna halála után – 2006-ban, felajánlás született egy róla elnevezett szakmai díj megalapítására.
A felajánlást Csáki József (2767 Tápiógyörgye, Szilvási út 42. sz. alatti lakos) tette, aki éveken át kitartó szponzorként támogatta a Professzor Asszony közreműködésével tervezett művészeti programok megvalósulását és a T-Art Alapítvány tevékenységéhez csatlakozó művészek alkotásaiból rendszeresen vásárolt.

Csáki József vállalta, hogy minden évben az aktuális minimálbér összegét biztosítja a Dr. Supka Magdolnáról elnevezett szakmai díj céljaira.

Felajánlásának kezelését, illetve a Díj létrehozását és működtetését a T-Art Alapítványra bízta.

ELŐKÉSZÍTÉS:
A T-Art Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel elfogadta, hogy Csáki József
a felajánlás évében szeptember 15.-éig, majd az azt követő években június 30.-áig az Alapítvány bankszámlájára utalja a mindenkori minimálbér összegét.
A T-Art Alapítvány a Csáki József által biztosított minimálbér összegét minden évben azzal azonos mértékben kiegészíti, vagyis megduplázza.
Az így megteremtett anyagi fedezet felhasználásával Csáki József és a T-Art Alapítvány létrehozzák a „SUPKA MAGDOLNA EMLÉKDÍJ” elnevezésű szakmai elismerést.
A T-Art Alapítvány szükségesnek tartotta, hogy a Díjjal történő anyagi elismerés lehetősége erre szolgáló érem adományozásával is társuljon. Ez egyúttal a névadó emlékének egyfajta tiszteletét is jelenti. Ezért az Alapítvány megbízta Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrászművészt az érem elkészítésével.
A Díj létrehozásához és működtetéséhez Dr. Supka Magdolna jogutódja, Bényi Eszter textilművész megadta hozzájárulását.

ALAPÍTÁS, MŰKÖDTETÉS:
Fenti előzmények és előkészítő munkák alapján rögzíthetők az alábbiak:
Csáki József (2767 Tápiógyörgye, Szilvási út 42.) kezdeményező felajánlására, valamint a felajánlás kezelésével megbízott T-Art Alapítvány által biztosított további anyagai fedezettel és a Csikai Márta szobrászművész által készített éremmel
CSÁKI JÓZSEF ÉS A T-ART ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZTÁK A „SUPKA MAGDOLNA EMLÉKDÍJ” ELNEVEZÉSŰ KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI ELISMERÉST, amely azt a személyiséget ismeri el, aki a Díj névadójának példájára kimagasló szakmai igényességgel és a hivatása iránti morális elkötelezettséggel folytatott elméleti tudományos munkával, ízlésformáló ismeretterjesztéssel vagy értékőrző szervezői tevékenységgel gondozza a kortárs magyar képzőművészet ügyét.
A Supka Magdolna Emlékdíj évente kerül átadásra (lehetőség szerint) a Magyar Festészet Napja ünnepi rendezvényeinek keretében.
A díjazott személy kiválasztása a T-Art Alapítvány kuratóriumának feladata, amelyet mindenkor Csáki József közreműködésével valósít meg. A T-Art Alapítvány, Csáki Józseffel is egyeztetett szakmai döntése alapján a díjazásra kiválasztott személy az erre alkalmas ünnepi eseményen Dr. Supka Magdolna lányától, Bényi Esztertől veheti át A SUPKA MAGDOLNA EMLÉKDÍJ érmét és az ahhoz tartozó anyagi elismerést, amely a mindenkori minimálbér kétszeres összege.
Mivel a T-Art Alapítvány közhasznú szervezet, a működési célja szerinti juttatásként adott anyagi elismerés nem jelent adókötelest bevételt a díjazott számára.
Jelen alapító dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadóak.

Tenk László festőművész
a T-Art Alapítvány alapítója és elnöke

Mészáros Géza
a T-Art Alapítvány képviselője

Csáki József
a Supka Magdolna Emlékdíj
Létrehozásának kezdeményezője

Záradék: Csáki József halála után a T-Art Alapítvány egymaga biztosítja a díj folytonosságát.
Nyilatkozat

„A Supka Magdolna Emlékdíj” Egyetértve az elhunyt Csáki József és a T- Art Alapítvány által létrehozott „Supka Magdolna emlékdíj” céljaival és megvalósításának módjával, valamint kifejezve megboldogult Supka Magdolna asszony munkássága iránt érzett megbecsülésünket és hálánkat, az Academia Humana Alapítvány csatlakozik az alapítókhoz.

A csatlakozás értelmében a jövőben fedezetet biztosítunk a díj összegének felére. Képviselőnk részt vesz a díjazott személy kiválasztását illető döntésekben.

A T- Art Alapítvánnyal közösen úgy határoztunk, hogy az emlékdíj összegének emelése érdekében további támogatók csatlakozását is elfogadjuk.

Kiss Sándor Academia Humana Alapítvány elnöke
Budapest, 2015. augusztus 15.

Copyright © 2012. Tenk László